Wróć do strony głównej
Wróć do strony głównej
 
Chcesz nawiązać z nami współpracę? Zainteresowała Cię nasza oferta? Chcesz zadać nam pytanie? złóż zapytanie ofertowe!
P.H.U.P. "FRIB-EX"
Ul Ździebkowskiej 1
41-710 Ruda Śląska

SEKRETARIAT
tel. 032 24-21-472
tel. 032 24-20-468
fax: 032 34-22-470

ZAOPATRZENIE
tel. 032 34-22-471

KSIĘGOWOŚĆ
tel. 032 34-22-473

KOSZTORYSY
tel. 032 34-22-474

KADRY
tel. 032 34-22-475

TRANSPORT, PORTIERNIA
tel. 032 34-22-476WYKAZ
WYBRANYCH WYKONANYCH DOSTAW/USŁUG/ROBÓT BUDOWLANYCH
 

L.P.

ZLECENIODAWCA

OPIS WYKONANYCH PRAC
(DOSTAW/USŁUG/ ROBÓT BUDOWLANYCH)

WARTOŚĆ

W zł (BRUTTO)
 1.  
Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych

41-709 Ruda Śląska ul. Markowej 22
Modernizacja i remont bloku żywieniowego w Gimnazjum nr 2 w Rudzie Śląskiej w zakresie:

 • robót budowlanych
 • wymiany stolarki i ślusarki
 • wymiany instalacji wod-kan orz c.o.
 • wymiany instalacji elektrycznej
 • wykonanie wentylacji
375.711,57 zł
 1.  
Urząd Miejski

w Rudzie Śląskiej Wydział Inwestycji

41-709 Ruda Śląska
Budowa osiedla mieszkaniowego „Nowa Wieś” w Rudzie Śl.

I etap.

W zakres robót weszły:

 • roboty ogólnobudowlane
 • roboty instalacyjne w tym wykonanie wewnętrznej sieci wod-kan, gaz i c.o. oraz biały montaż
 • roboty elektryczne wewnetrzne.
4.815.267,39 zł
 1.  
Urząd Miejski

w Rudzie Śląskiej

Wydział Inwestycji

41-709 Ruda Śląska
Budowa osiedla mieszkaniowego „Nowa Wieś” w Rudzie Śl.

II etap.

W zakres robót weszły:

 • roboty ogólnobudowlane
 • roboty instalacyjne w tym wykonanie wewnętrznej sieci wod-kan, gaz i c.o. oraz biały montaż
 • roboty elektryczne wewnętrzne.
3.781.012,79 zł
 1.  
Kopalnie Rudzkie S.A.

Ul. Kokota 166

41-711 Ruda Śląska
Wymiana instalacji c.o. wymiana źródła zasilania wraz z instalacja nawiewną i wentylacją. 130.282,77 zł
 1.  
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej

Spółka z o.o.

Ruda Śląska, ul. 1-go Maja 218
Roboty remontowo – instalacyjne w zakresie wymiany poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. 37.974,69 zł
 1.  
Hutniczo – Górniczo Spółdzielnia Mieszkaniowa

40-853 Katowice, ul. Gliwicka 65
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z siecią niskich parametrów oraz robotami towarzyszącymi na bazie własnego projektu w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie zabytkowego osiedla „Nikiszowiec” w Katowicach. 1.111.060,00 zł
 1.  
Miejski Zakład Obsługi Placówek Oświatowych

41-709 Ruda Śląska 9,

ul. Markowej 22
Roboty związane z remontem pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr. 39 w Rudzie Śl.
W zakres robót weszły:

 • roboty instalacyjne
 • roboty ogólnobudowlane, w tym modernizacja łazienek, remont posadzek.
38.490,80 zł
 1.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST”

40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8

Remont kapitalny instalacji wodnej w technologii PP i miedzi oraz instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej, jak również remonty i wymiany instalacji c.o. w stali i miedzi 2.167.793,20 zł
 1.  
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-250 Czeladż, ul. Kombatantów 4
Budowa osiedla mieszkaniowego „Trójkąt B” w Czeladzi, w tym roboty montażowe, ogólnobudowlane i kanalizacyjne. 4.357.847,00 zł
 1.  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „BUDOMONT-7” Spółka z o.o.

41-704 Ruda Śląska,

ul. Kard. Hlonda 50
Roboty związane z modernizacją instalacji c.o. w tym:

 • wymiana instalacji c.o. – rury, grzejniki i zawory
 • wykonanie robót związanych z wentylacją
 • roboty ogólnobudowlane
150.000,00 zł